Dagcentrum Kom & Zie
Vino si Vezi (Kom & Zie) is een christelijk dagcentrum in de Moldavische stad Orhei dat in 2011 met financiële steun van de Hervormde gemeente Woudenberg tot stand kwam. Zo’n dertig gehandicapte kinderen en jongeren krijgen in het dagcentrum het onderwijs en de zorg die ze nodig hebben. Sinds 2014 heeft een deskundig Moldavisch team de leiding. Omdat het huis nauwelijks eigen inkomsten heeft, wordt het dagcentrum financieel gesteund door
Hervormd Woudenberg.
Een commissie geeft bekendheid aan het project; organiseert acties en werft fondsen.

Moldavië
is het armste land van Europa. Kinderen met een handicap, zelfs als het een lichte vorm betreft, komen er niet in aanmerking voor het regulier onderwijs.
Staatssteun voor ouders van gehandicapte kinderen is er nauwelijks.
Beide ouders móéten werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
De overheid ziet graag dat gehandicapte kinderen worden ondergebracht in staatsinstellingen, maar de verzorging is daar vaak liefdeloos en kil.